Polis Olabilmek için Geniş ve Anlaşılır Kılavuz 👮🏻👮🏻‍♀️

Nasıl polis olurum? Polis olmanın şartları nelerdir? PYMO, POMEM, PAEM,

Polis Koleji nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Yatılı ve resmî üniformaları olan eski okuldur. İç Güvenlik Paketi kapsamında kapatılarak öğrenciler MEB’e bağlı diğer okullara nakledilmişlerdir.

Polis Akademisi nedir?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını amaçlar. Ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapar. Bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulundurur. Bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

Polis olmak için genel şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lise, Lisans ve/veya ön lisans mezunu olmak
 • Yurt dışı okullardan mezun olduysanız denklik belgesi almak
 • Gerekli KPSS taban puanı geçmek, TYT’den zorluğa göre en az 240-300 puan arası puan almak
 • PYMO için 26 yaşından gün almamış olmak, POMEM 30 yaşından gün almamış olmak
 • Erkek adayların 167 cm’den, kadın adayların 162 cm’den uzun olması
 • Sağlık yönetmeliği şartlarını taşımak
 • Silah taşımaya engel bir durumun bulundurmamak
 • Herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmamak
 • Açık ve kapalı yerlerinizde dövmeye, belirgin yaralara ve izlere sahip olmamak
 • Herhangi bir şekilde okuldan atılmamak
 • Türkçeyi kusursuz konuşmak
 • Herhangi bir suçtan dolayı hakkında savuşturma bulundurmamak
 • Devlet hastanesinden “Polis Akademisi öğrencisi olur.” kaydını içeren sağlık raporuna sahip olmak
 • Duyu organlarında herhangi bir şekilde kusura sahip olmamak
 • Vücut yapısı düzgün her bakımdan sağlam ve fiziki görüntüsünün düzgün olması
 • En başta tüberküloz, düztaban olmamak ve sağlık şartlarına uygun olmak

PYMO nedir?

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak için vardır. Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapar. Polis Akademisi Başkanlığına bağlıdır. Parasız yatılı ve resmî üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır. Yani liseden sonra okuyacağınız 2 yıllık okuldur.

POMEM nedir?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirir. Meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adayları alırlar. Bu adaylara 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir. Yani üniversiteden sonra alacağınız en az 6 aylık süreci bulunan eğitim merkezidir.

PYMO ve POMEM başvuru şartları nelerdir?

 • Lise ve dengi okullardan mezun olmak
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerlidir. Sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibarıyla kadınların 18 yaşını tamamlamış olmalısı gerekmektedir. Askerlik yapmayan erkek adayların 24 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 • Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak
 • PMYO Sınavında başarılı olmak

PAEM nedir?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlüğü için orta ve üst kademe yöneticiler yetiştirir. Ankara’da üniversite eşdeğerinde bir öğretim kuruluşudur. Akademi, ilk derece amirlik, ön lisans ve lisans üstü eğitim verir. Öğretim üyeleri eğitimin yanı sıra bilimsel araştırma ve yayın yapar, danışmanlık hizmeti verir. Meslekte iki yıl çalıştıktan sonra girebileceğiniz eğitim merkezidir.

PAEM’e başvuru şartları nedir?

 • Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına çağrılan adaylardan başarılı olmak (Böylece Mülakat/Sözlü sınavına katılabilme hakkınız doğacaktır.)
 • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak
 • Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırk beş yaşından gün almamış olmak
 • Son iki performans değerlendirme puanın iyi olması Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak
 • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılmıyor olmak

PYMO, POMEM ve PAEM arasındaki farklar

 • PYMO’da eğitim süresi 2 yıldır, POMEM’de ise en az 6 aylıktır. PAEM’dekiler ise 11 aylık eğitim alırlar.
 • PYMO’ya katılmak isteyen adayların 26 yaşından gün almamış olmaması lazımdır. POMEM’e katılmak isteyen adayların 30 yaşından gün almamış olması gerekir.
 • PYMO alımları için mezunların TYT sınavına girmesi gerekmektedir. POMEM alımları için mezunların KPSS sınavına girmesi gerekmektedir.
 • POMEM mezunları 8/1 derecesi ile göreve başlar. PYMO mezunları ise 9/1 derecesi ile göreve başlar.
 • POMEM mezunlarından lisans mezunu olarak giren kişiler 2 yıl çalıştıktan sonra Komiser Yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanır. PMYO mezunları ise 4 yıl çalıştıktan sonra bu sınava giremeye hak kazanır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü nedir?

Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunur. Öğretim elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumudur.

Enstitünün görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yükseköğretim Kânunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği İle düzenlenmiştir.

Adli Bilimler Enstitüsü nedir?

Temel amacı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirmektir. Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün hâlihazırda mevzuat taraması, hazırlaması ve hazırlanan mevzuatın yürürlük işlemleri devam etmektedir. Mevzuatımızın yürürlük işlemlerinden sonra öğrenci alımları yapılacaktır.

Öğrenci alımları aşamasında, başvuru şartları başta olmak üzere başvuru tarihleri ve istenilen diğer vb. belgeler Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilecektir.

Polis olmak isteyenlere 7 tavsiye 😍

Tek bir planınız olmasın

Birçok şeye odaklanmaktansa bir şeye odaklanmak her zaman iyidir. Fakat polislik sürecinde sizin elinizde olmayan birçok aşama olacak. Performanslarınıza da bağlı olan bu aşamaların sonucu en çok, sizi seçecek komisyonlara bağlıdır. Bu yüzden her zaman bir başka plan bulundurmanızı öneriyoruz. İmkânsız diye bir şey yoktur, pes etmeyin ve tekrar denemeye devam edin!

Çok zor gibi görünen aşamaları ve koşulları bulunan polislik gözünüzü korkutmasın. Bu meslek gerçek anlamda hayalinizse, siz zaten bugün ya da yarın bu işi yaparsınız.

Parası çok iyi diye bu yola girmeyin!

Polisliğe sadece parası iyi diye girmeniz hayatınızın en büyük yanlışı olacaktır. Sevmeden yapılan işlerin zorlukları, dünyanın en güç ve zorlama anları olacak sizin için. Ani görevler çıkabilir. Üstlerin izin vermediği sürece, canın istediğinde yıllık izinlerini kullanamazsın. Ağır iş yükü bulunmakta. Resmî izinlerde bile çalışmak zorunda kalabilirsiniz.

Her şeyden ödün vermen gerekebilir, bunu bir düşün…

Mesleğini her zaman birinci planda tutman gerekecek. Hatta bazen buna mecbur kaldığın zamanlar olacak. Hayatın, ailen, çevren hep ikinci planda olacak. 7/24 çalışmak durumunda kalabilirsin. Birdenbire yurt içi/yurt dışı görevler çıkabilir. Sıkıntı yaratabilecek olansa bu görevlere her ne olursa olsun itiraz edemezsiniz. Birden çok kez doğu görevine gitmek durumunda da kalabilirsiniz.

Sözlü mülakat korkunuzu yenin

Sonuçta bu sınava birçok insan giriyor, sadece siz değil. Çok büyük ve karmaşık sorular sorulmuyor. Kendinizden emin bir şekilde bilmiyorum diyebilmek daha kıymetli olabilir.

Polis olmak liseden sonra mı kolay üniversiteden sonra mı?

Üniversitede kendinizi tanımak, neler yapabileceğinizi görmeniz gerekmektedir. Üniversite sonunda birçok şey deneyimlemiş, kendini daha iyi tanımış bir siz bulursunuz karşınızda. Bu mesleği hâlâ isteyip istemediğinizi anlamak için avantajlıdır. Yani üniversitenizin tadını çıkartmak sizin için önemli ise üniversiteden sonra başlamanız doğru olabilir.

Torpil yaptırmayın

Bu size ömrünüz boyunca kendinizi muhtaç, güvensiz ve işe yaramaz hissettirecektir. Hem böyle bir şeye zaten hakkınız yok, bir sürü insan bu yolda çaba ve emek gösteriyor. Bu işe girişmeden bir daha düşünün deriz.

Polis Olmak İçin SSS

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Milli Eğitim Bakanlığından, mezun olduğunuz okul ile Türkiye’deki okullara denklik belgesi almak
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olur. Sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibarıyla kadınların 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Askerlik yapmayan erkek adayların 24 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak
 • PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olmak
 • Erkek adayların 167 cm’den, kadın adayların 162 cm’den uzun olması

Kaza-i Rüşt, Reşit (ergin) olmayan birinin mahkeme kararıyla reşit (ergin) hâle getirilmesi demektir.

Kaza-i rüşt ile ilgili kararlarda kişilerin yaşlarında ve doğum tarihlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bundan dolayı başvurunuz Başkanlıkça geçerli sayılmayacak ve dikkate alınmayacaktır.

Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malullerinin (meslek hastalığı yaşayanların) eş veya çocukları, giriş koşullarına uymaları ve haklarında “Polis meslek yüksekokulu öğrenci adayı olur.” kararı alınırsa, yazılı sınava alınma hakları vardır.

İçinde bulundukları erkek veya kadın kategorisinin yazılı sınavda aldığı en yüksek puanın en az 1/3’ ünü almaları gerekmektedir. Bunu başardıklarında asıl aday listesine dahil edilirler. Bu kapsamda alınan kişiler, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

Lise ve dengi okullardan mezun olduysanız PYMO sınavına başvurabilirsiniz. Ön lisans mezunlarına, diğer lise mezunlarından farklı ayrıcalık tanınmıyor.

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci alımları ile ilgili başvuru tarihleri, şartları ve detaylı bilgiler her yıl güncellenerek Mart-Nisan aylarında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi İnternet adreslerinden tüm PMYO Öğrenci Adaylarına ilan edilmektedir.

Türk Ceza Kânununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kânununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı;

 • Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile mahkûmiyeti bulunmamak
 • Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak
 • Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak. Ya da kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak kaydıyla; Sadece PMYO öğrenci adayının ve eşinin sabıka kaydı dikkate alınmaktadır.

Sizin ve eşinizin dışındaki akrabalarınızın işlediği suçlar Polis olmanıza engel oluşturmamaktadır.

Fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavında aldığınız puanlar Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanınızı etkilemez.

Alınan puanlar hakkınızda “Polis meslek yüksekokulu öğrenci adayı olur.” veya “Polis meslek yüksekokulu öğrenci adayı olamaz.” şeklinde karar verilmesinde esas alınır.

Yazılı (test) sınava itiraz edilebilirsiniz. İtirazlar ÖSYM Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Yüksekokulları planlaması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu yüzden planlama yapıldıktan sonra işlem tamamlandığı için hiçbir şekilde yeriniz değiştirilemez.

Sizin için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulduk. Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci adaylığı başvuru şartlarına, sınav başvuru tarihlerine ve istenilen belgelerin takip paneli için tıklayınız.

PMYO Sınavı ile ilgili detaylı bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Açık öğretim Fakültesi Polis Eğitimi bölümü 2 yıllık ön lisans üniversitesinden mezun olduysanız, Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olanlar gibi Polis Memuru olma hakkı bulunmamaktadır.

Polis Memuru olabilmek için, Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olmanız gerekmektedir.

Yüksekokullara planlaması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu yüzden planlama yapıldıktan sonra işlem tamamlandığı için hiçbir şekilde yeriniz değiştirilemez.

Öğrenciliğiniz sırasında evlenemezsiniz ve evlenme isteğinde bulunamazsınız. Buna rağmen evlenirseniz ilişiğiniz, yönetim kurulunun kararı, yüksekokul müdürünün teklifi sonrasında Başkan onayı ile kesilir.

İntibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile yüksekokuldan ayrılma isteğinizi bildirerek ayrılabilme hakkına sahipsiniz.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, yüksekokuldan çıkar veya çıkarılırsanız bir daha Yüksekokul giriş sınavlarına başvuruda bulunma hakkınız yoktur. Okuduğunuz Yüksekokuldan çıkma hâlinde bu durum, çıkma talebinde bulunduğunuz için size yazılı olarak tebliğ edilir. Çıkmak veya çıkarılmanız sonrasında yazılı tebliğ yapıldığı andan itibaren okula geri dönemezsiniz. Geri dönme isteğiniz de kabul edilmez ve Yüksekokula alınamazsınız.

Yüksekokuldan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının tazminatlarını talep edebilirler.

Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerine göre bu tazminatı ödemek zorundadırlar. Eğitim-öğretimin başladığı ilk günden itibaren çıkan veya çıkarılan öğrencilerden tazminat talep edilir.

Öğrenim gördüğünüz Yüksekokula müracaat etmeniz hâlinde temin edilebilmektedir. Dilekçeyi doldurma işlemleri için hazırladığımız yazı aşağıdadır, bölüme inmek için tıklayınız.

Polis Meslek Yüksekokullarında okutulan derslerin isimleri www.pa.edu.tr adresinde bulunan dersler ve içerikleri bölümünde yayınlanmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulu’nda parasız yatılı ve resmî üniformalı olacaksınız. İaşe, ibate ve sağlık giderleriniz ile diğer istihkaklar Devletçe karşılanır. Bu yüzden burs verilmesi söz konusu değildir.

Mezun olduğunuzda, kadro ve hizmet ihtiyacına göre, her okuldaki öğrencilerin başarı sıralamanız esas alınır. Genel Müdürlükçe belirlenen illere atamalar yapılır.

Öğrenim görmekte iken Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Sınavını kazanıp kayıt yaptırabilirsiniz. Mecburi hizmet ve tazminat hükümleri saklı kalmak şartıyla geçiş yapabilirsiniz.

Dilekçe oluşturun;

 • etişim bilgilerinizi (T.C. Kimlik Numaranız, Adınız ve soyadınız) yazın.
 • Dilekçede İlgili belgeye niçin ihtiyaç duyduğunuzu belirtin.
 • Dilekçede aşağıda yazılı ücretleri Gölbaşı Malmüdürlüğü Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesinde ki TR560001000743000010005009 IBAN numaralı hesaba yatırdığınızı yani banka onaylı dekontunuzun aslını gösterin. (İnternet bankacılığı çıktısı kabul edilmemektedir.)
 • Dilekçenizi gönderebilirsiniz.

Gölbaşı Malmüdürlüğü’ne ödenecek ücretler

 • Sınavlara İtiraz Ücreti: 75 TL
 • Mezuniyet Belgesi: 20 TL
 • Diploma Eki: 30 TL
 • Transkript: 20 TL
 • Ders Başına Müfredat: 5 TL
 • Bir Eğitim Öğretim dönemine ait müfredat: 50 TL
 • Bir Eğitim Öğretim yılına ait müfredat: 70 TL
 • İki Eğitim Öğretim yılına ait müfredat: 120 TL
 • Dört Eğitim Öğretim yılına ait müfredat: 200 TL

Bilgileri edinerek daha anlaşılır hâle getirdiğimiz bu yazının kaynağı www.pa.edu.tr (Polis Akademisi Resmî Sitesi)’dir. Polis Yükseköğretim Kanunu’na bakmak için tıklayınız.

Sizin için hazırladığımız kılavuzu beğendiniz mi? Görüşleriniz bizim için önemli, yorumunuzu bekliyoruz! 😊

YAZIMIZIN DOĞRULUĞUNA ONAY VEREN UZMAN

Ne Gerekir

Dev Bilgi Platformu
Uzman Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir